Snigeldesign: överlägsen taktisk utrustning från Sverige

Snigeldesign

Snigeldesign Garderoben

SnigelDesign drivs av passion. Vi syr och använder själva våra produkter professionellt. Vi kompromissar inte med funktionen eftersom vi inte behöver göra det. Vi vill ha det bästa och vill erbjuda er det också. Våra löpande erfarenheter tillsammans med våra kollegors utgör grunden till de förbättringar vi ständigt gör på produkterna.

  • Vi är ett företag specialiserat på produktutveckling för polis och militär användning
  • Vi är inte stora, därför har vi lättare att fokusera på er, användarna, så ni får bästa möjliga produkter och service
  • Vi utvecklar produkter för att vi själva vill ha det bästa som kan tillverkas

SnigelDesign har idag ramavtal med bland annat Rikspolisstyrelsen.
Vi levererar eller har levererat tjänster och utrustning till FMV, ett antal specialförband och insatspolisstyrkor runt om i Europa samt FBI. Sedan år 1989 har vi drivit och utvecklat företaget samtidigt som vi har arbetat som officerare i Sverige och på mission utomlands.

Snigeldesign, var kommer det namnet ifrån?
Snigeln är varelsen som lever i skogen och alltid bär sitt hus på ryggen. Namnet symboliserar det vi började med, att utveckla ryggsäckar för skogsvarelser. Nu har vi gått vidare och snigeln får också symbolisera skalet som skyddar varelsen.