Ordningsvaktsuniform

Här hittar du myndighetsgodkända ordningsvaktsuniformer av högsta kvalité. Färgen på våra ordningsvaktsuniformer är enligt fapen NCS7015-R90B. För att få köpa ordningsvaktskläder enligt fapen så måste du faxa/maila kopia på ditt ordningsvaktsförordnande.